Imperial College London, IOTA Vakfı Desteğiyle Yeni Bir Laboratuvar Açıyor

Yeni laboratuvar, tarafsız yapay zeka algoritmaları, endüstriyel robotlar ve elektrikli araçların döngüselliği, pil pasaportları, ülke dışındaki kirliliği tespit etmek için öngörü araçları ve daha fazlasının geliştirilmesiyle ilgilenecek.

IOTA Vakfı, Londra’daki Imperial College’da yeni bir araştırma merkezi olan IOTA Altyapı Laboratuvarı’nın (I3-Lab) açıldığını duyurdu.

Projenin Amacı ve Destekler

Laboratuvar, IOTA Vakfı’ndan 1 milyon sterlin bağış ve Imperial College London’dan ek finansman alarak araştırmalarını yürütecek iyi imkanlara sahip.

Projenin amacı, tarafsız yapay zeka algoritmaları geliştirmek, endüstriyel robotlar ve elektrikli araçlarda döngüselliği sağlamak, pil pasaportları ve ülke dışındaki kirliliği tespit etmek için öngörü analiz araçları geliştirmektir.

Yaklaşımları, dağıtılmış defter teknolojisinin (DLT) Web3 uygulamaları ve dijital ekonomi alanlarında kullanıma sokulmasına odaklanarak bilimsel keşiflerin pratik çözümlere uygulanmasını hızlandıracaktır.

I3-Lab’ın Misyonu ve Hedefleri

I3-Lab’ın misyonunun merkezinde, DLT’nin döngüsel ekonomi yapısına entegrasyonu ve sürdürülebilir iş modelleri ile dijital araçlar için bir kuluçka merkezi oluşturma yer almaktadır. Bu girişimler, kaynak verimli ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi ve mallar ve hizmetlere genel erişimi artırmayı amaçlamaktadır.

Laboratuvarın başkanlığını Dr. William Sanders yapmaktadır ve yüksek lisans öğrencileri ve kıdemli araştırmacılar da dahil olmak üzere 25 kişilik bir ekip, IOTA’nın uygulamalı araştırma ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Küresel Sorunlara İleri Teknolojik Çözümler

Laboratuvar, iklim değişikliği gibi küresel sorunlara ileri teknolojik çözümler geliştirerek yanıt vermektedir. Ayrıca, bilimsel çevreler ile sanayinin kesiştiği işbirlikçi araştırma modeli kurmaktadır.

Laboratuvar, tarafsız yapay zeka algoritmaları yaratmaya yönelik Autofair ve endüstriyel sektörlerde döngüselliği artırmaya yönelik iCircular3 gibi öncü projeler için hibeler almıştır.